Från projektet Vätskeersättning 2017

Vintern är på väg!

Många flyktingläger runtomkring Mosul är inte rustade för kylan och det kommer bli en svår tid framöver för många. På EFD utvecklar vi i dagsläget tält med inbyggda solceller för att kunna hjälpa med uppvärmning under kylan.
EFD1