Vår strävan
100%


EFD är en hjälporganisation som, med innovation som främsta redskap, tar vid där andra hjälporganisationer slutar.

Vi arbetar med praktiska lösningar på konkreta problem inom områdena vatten & sanitet, hälsa, energi och utbildning. Vi gör det för att långsiktigt förbättra levnadsstandarden för människor i utsatta områden och därmed minska behovet av hjälp utifrån. EFD står för Engineering For Development.
Det är både vad vi heter och vad vi gör.


100%

När du donerar pengar till något av våra projekt, är vårt viktigaste löfte till dig att varje krona du skänker oavkortat går till just det projektet. Aldrig till andra projekt, aldrig för att täcka upp overheadkostnader eller oförutsedda utgifter. 100% rakt in i projektet – alltid!

Hur är det möjligt? Vår shop är ett av de sätt på vilket vi finansierar vår löpande verksamhet. Ett annat är vårt löpande samarbete med partners och donatorer, främst inom näringslivet. Det är en viktig princip för oss att separera projektfinansieringen från den av våra overheadkostnader. Därför kan du alltid känna dig trygg i att varje krona du skänker går just till det ändamål du avser.

Läs mer om hur vi jobbar på efdworld.org