Skolkit x EFD Health & Beauty

Totalt finns det ca. 3 miljoner flyktingar i Irak. Majoriteten av dessa finns i Norra Irak och är mest kvinnor och barn. Det finns ett stort behov av att normalisera vardagen, inte minst vad gäller utbildning, därför vill vi se till att barnen i skolorna får bättre förutsättningar för sina studier.
14580 SEKav 300000 SEK donerat 2Donationer 203Dagar kvar

Health & Beauty

Health & Beauty är ett varumärke som kombinerar ingenjörskunskap med långvarig erfarenhet i skönhetsbranschen med innovationer. Det är viktigt för oss att vi strävar efter att våra produkter ska vara så attraktiva att man vill använda dom om och om igen och under lång tid.
Health & Beauty är ett sub-brand under Engineering For Development, överskottet av vår försäljning går rakt in i detta projekt. Genom att köpa vår produkt så gör du gott på flera fronter samtidigt!

Mål

Vårt mål är att samla in 300.000 SEK för behövande barn på flykt i Kurdistan.
På plats i norra Irak ska EFD dela ut skolväska/ryggsäck till barn.

Innovation

EFD använder innovation som grund för sina åtgärder för att uppnå maximal effekt. Vid inledningsskedet av en potentiell insats behöver vi därför göra en bedömning om förutsättningar för innovation föreligger. Om så är fallet kan EFD fortsätta och genomföra insatsen enligt vår process. Om följande kriterier är uppfyllda anser vi att möjligheter för innovation finns. Det måste vara:

  • Önskvärt (ur ett mänskligt perspektiv)
  • Genomförbart (ur ett tekniskt perspektiv)
  • Bärkraftigt (ur ett affärs/ekonomiskt perspektiv)

I detta projekt kan vi se att alla delar är uppfyllda. Det område vi behövt analysera djupare denna gång, har varit kring bärkraft, d.v.s. det affärsekonomiska perspektivet. Där är slutsatsen att vi kan se ekonomisk bärighet i projektet och följaktligen ser vi att innovationsförutsättningar råder. Detta projekt ska primärt finansieras med produktförsäljning gentemot företag.

En viktig del är också det faktum att vi själva är med och tar fram skolkitet/ryggsäcken (se nedan under ”lösning”) och kan garantera kvalitet etc. samt att vi är med i en kontinuerlig process, ända fram till distribution till behövande.

Lösning

Processoptimeringen går ut på att gå direkt till källan under produktionen, utan att involvera mellanhänder. EFD har tagit fram en egen designad skolväska/ryggsäck med följande innehåll; Penn- och linjalset, anteckningsblock, regnponcho, sanitär vattenflaska, evighetsficklampa, plåsterlåda, sanitär tandborste, 3D-pussel.

Implementering

EFD är alltid på plats och är drivande i alla projekt, för att säkerställa kontroll över processen och att utlovad implementering sker. Vi garanterar alla intressenter (donatorer & samarbetspartners) att konkreta insatser genomförs.

Donera


Du kan också stödja oss genom att handla vår tandborste hos Lyko

Donera med Swish: 123 084 63 45 | Ange hashtag: #schoolkit

Valfritt

Här kan du välja att donera valfritt belopp

Donera

100 SEK
Eller mer

Här väljer du att donera 100kr

Donera

150 SEK
Eller mer

Här väljer du att donera 150kr

Donera

200 SEK
Eller mer

Här väljer du att donera 200kr