Från projektet Första Hjälpen Kit

Stolthet och glädje!

Stasse Soulis & Michaela Hamilton ’s kampanj fortsätter att leverera!

Fler och fler familjer får ett Första Hjälpen Kit och lättnaden i deras ögon vittnar om att dessa kit verkligen kommer till användning. Vi på EFD känner oss stolta över att ha så otroligt många människor med hopp om mänskligheten runtomkring oss… det är er alla vi refererar till.?