Från projektet Första Hjälpen Kit

Hälsningar med tacksamhet!

”Tack för att ni hjälper mig plåstra om mitt barn”.

Det är en hälsning som skickades med från mamman på bilden. Att tvingas se sitt barn leva i ett tält och inte kunna plåstra om henne när hon har gjort sig illa, är en tung tanke för de flesta av oss. Vi vill tacka alla som varit med och hjälpt till.

Ni gör mer nytta än ni anar.?