Från projektet Första Hjälpen Kit

Action!

Vi har tagit vid där Stasse Soulis & Michaela Hamilton lämnade över.

Uppmaningen att förändra situationen för tusentals flyktingar har övergått till action! På väldigt kort tid (rekord!) har vi lyckats få Första Hjälpen Kit levererade till trakten kring Mosul och har påbörjat distribution till insatsområden. Vi kan inte nog uttrycka vår glädje och tacksamhet för ert engagemang som nu har gett resultat. Hälsningar med tacksamhet kommer också från alla i lägren vi besöker.

Fortsätt vara ni! ?