Första Hjälpen Kit

Totalt är 4,5 miljoner människor på flykt runt om i Irak. Flyktingströmmen gör att flyktinglägren snabbt fylls. EFD finns på plats och har sett hur hårt ansträngda läkarstationer och sjukhus är, köerna är långa. Många lider av mindre skador som lätt kan tas om hand om, såsom sår, skrapsår, skavsår mm. Detta kan behandlas med enkla medel i form av ett första hjälpen kit som bör vara standard för varje människa att ha under dessa omständigheter.

104870 SEKav 100000 SEK donerat 603Donationer 0Dagar kvar

Mål

På plats i norra Irak i utkanten av Mosul ska EFD dela ut första hjälpen väskor till flyende människor. Minimum 3000 kit ska distribueras.

Innovation

EFD använder innovation som grund för sina åtgärder för att uppnå maximal effekt. Vid inledningsskedet av en potentiell insats behöver vi därför göra en bedömning om förutsättningar för innovation föreligger. Om så är fallet kan EFD fortsätta och genomföra insatsen enligt vår process. Om följande kriterier är uppfyllda anser vi att möjligheter för innovation finns. Det måste vara:

  • Önskvärt (ur ett mänskligt perspektiv)
  • Genomförbart (ur ett tekniskt perspektiv)
  • Bärkraftigt (ur ett affärs/ekonomiskt perspektiv)

I detta projekt kan vi se att alla delar är uppfyllda. Det område vi behövt analysera djupare denna gång, har varit kring bärkraft, d.v.s. det affärsekonomiska perspektivet. Där är slutsatsen att vi kan se ekonomisk bärighet i projektet och följaktligen ser vi att innovationsförutsättningar råder. En viktig del är just det faktum att vi själva är med och tar fram första hjälpen väskan (se nedan under ”lösning”) och kan garantera kvalitet etc. samt att vi är med i en kontinuerlig process, ända fram till distribution till behövande. Det finns också en uppsida vad gäller framförhållning. Även mindre skador (med tillhörande infektionsrisker mm.) är tyvärr ett kontinuerligt problem på platser i kris. Med start i detta projekt säkerställer vi att vi har en fungerande process kring första hjälpen väskor, som vi kan använda även i kommande projekt.

Lösning

Processoptimeringen är att gå direkt till källan och EFD har därför tagit fram en egen första hjälpen väska. Första hjälpen väskan innehåller; Gasbindor, Pincett, Sax, Bandage, Plåster, Tejp, Sårtvätt, Andningsmask m.m.

Implementering

EFD är alltid på plats och är drivande i alla projekt, för att säkerställa kontroll över processen och att utlovad implementering sker. Vi garanterar alla intressenter (donatorer & samarbetspartners) att konkreta insatser genomförs.

På rekordtid har vi lyckats få Första Hjälpen Kit levererade till trakten kring Mosul och har påbörjat distribution till insatsområden. Vi kan inte nog uttrycka vår glädje och tacksamhet för ert engagemang som nu har gett resultat. Hälsningar med tacksamhet kommer också från alla i lägren vi besöker.