Pågående projekt


EFD bedriver livskvalitetshöjande projekt i flera av världens mest utsatta områden. här kan du ta del av våra pågående projekt.

Vätskeersättning 2020

Vi har valt att fortsätta projektet som startades 2017, behovet kvarstår och är lika stort. Vår erfarenhet är att vi med relativt små medel kan göra stor skillnad. Enligt vår analys är ca 1,5 miljoner människor i behov av humanitärt stöd i norra Irak. Siffran bekräftas också av UNHCR. De flesta av flyktingarna är barn och majoriteten av flyktingarna lider av livshotande vätskebrist och diarréer.

Läs mer

Skolkit x EFD Health & Beauty

Totalt finns det ca. 3 miljoner flyktingar i Irak. Majoriteten av dessa finns i Norra Irak och är mest kvinnor och barn. Det finns ett stort behov av att normalisera vardagen, inte minst vad gäller utbildning, därför vill vi se till att barnen i skolorna får bättre förutsättningar för sina studier.

Läs mer

LÄS OM VÅRA REDAN AVSLUTADE PROJEKT.