Vår strävan
100%

När du donerar pengar till något av våra projekt, är vårt viktigaste löfte till dig att varje krona du skänker oavkortat går till just det projektet.
 Aldrig till andra projekt, aldrig för att täcka upp overheadkostnader eller oförutsedda utgifter. 100% rakt in i projektet – alltid!

Hur är det möjligt? Givetvis har EFD övergripande kostnader, men vi har valt att organisera oss så att projektfinansieringen sker oberoende av den löpande finansieringen av EFD som organisation. Våra overheadkostnader finansieras istället genom ett löpande samarbete med partners och donatorer, främst inom näringslivet, men också genom försäljning av våra egna produkter. Det här är en viktig princip för oss och en garanti att de pengar du donerar till ett specifikt ändamål också gör nytta just där.

Du kan donera pengar direkt till EFDs organisation genom att klicka här.

Om du istället vill stödja EFD genom att köpa våra produkter kan du titta i vår butik. I linje med att vi löser humana problem med tekniska innovationer, tar vi även fram konsumentprodukter, där allt överskott går till vår löpande verksamhet och de overheadkostnader vi bär.

Donera Besök webbshop

Är du företagare?

Vi söker ständigt samarbetspartners som, genom ekonomiskt stöd, kompetensutbyte eller med hjälpa av sina nätverk, vill hjälpa till att utveckla EFD som organisation. Om du eller ditt företag är en av dessa vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Kontakta efd