Engineering
For Development.

HÅLLBAR UTVECKLING GENOM INNOVATION

Vad är EFD?


EFD är en hjälporganisation som, med innovation som främsta redskap, tar vid där andra hjälporganisationer slutar.

EFD är en hjälporganisation som, med innovation som främsta redskap, tar vid där andra hjälporganisationer slutar. Vi arbetar med praktiska lösningar på konkreta problem inom områdena vatten & sanitet, hälsa, energi och utbildning. Vi gör det för att långsiktigt förbättra levnadsstandarden för människor i utsatta områden och därmed minska behovet av hjälp utifrån.

EFD står för Engineering For Development. Det är både vad vi heter och vad vi gör. Vi arbetar projektbaserat med en finansieringsmodell som lovar att 100%, varje donerad krona går rakt in i det aktuella projektet. Här kan du läsa mer om det löftet, vår arbetsmodell samt vilka projekt vi just nu söker donationer till.

Donera Besök webbshop

Pågående projekt


EFD bedriver livskvalitetshöjande projekt i flera av världens mest utsatta områden. Här kan du ta del av våra pågående projekt.

Vätskeersättning 2020

Vi har valt att fortsätta projektet som startades 2017, behovet kvarstår och är lika stort. Vår erfarenhet är att vi med relativt små medel kan göra stor skillnad. Enligt vår analys är ca 1,5 miljoner människor i behov av humanitärt stöd i norra Irak. Siffran bekräftas också av UNHCR. De flesta av flyktingarna är barn och majoriteten av flyktingarna lider av livshotande vätskebrist och diarréer.

Läs mer

Skolkit x EFD Health & Beauty

Totalt finns det ca. 3 miljoner flyktingar i Irak. Majoriteten av dessa finns i Norra Irak och är mest kvinnor och barn. Det finns ett stort behov av att normalisera vardagen, inte minst vad gäller utbildning, därför vill vi se till att barnen i skolorna får bättre förutsättningar för sina studier.

Läs mer

LÄS MER OM VÅRA REDAN AVSLUTADE PROJEKT.

100%

När du donerar pengar till något av våra projekt, är vårt viktigaste löfte till dig att varje krona du skänker oavkortat går till just det projektet. 100% går till ändamålet – alltid! Vi kan säkerställa detta då vår projektfinansiering är separerad från den löpande verksamheten.